ابزار کاربر

ابزار سایت


صفحه_اصلی:انواع_جويشگر

فهرست

صفحه اصلی

محتوا

صفحه اعضا

تماس با ما

انواع جويشگر


دسته بندي جويشگرها مي تواند از ديدگاه هاي مختلفي صورت پذيرد. از يك ديدگاه مي توان جويشگرها را به دو دسته جويشگرهاي مبتني بر خزش و فهرست هاي انساني تقسيم بندي نمود. جويشگرهاي مبتني بر خزش آنهايي هستند كه با خزش، يعني جستجو در سطح اينترنت و سر زدن به وب سايت هاي مختلف، صفحات موجود در اينترنت را در پايگاه داده خود ذخيره نموده و سپس نمايه مي نمايند و براي كاربران خود امكان دستيابي به اطلاعات نمايه شده را از طريق ارائه مجموعه اي از كلمات كليدي فراهم مي آورند. در مقابل، فهرست هاي انساني وب سايت هايي هستند كه اگرچه آنها هم به جمع آوري اطلاعات دسته بندي شده در سطح اينترنت مي پردازند، اما اين كار را نه از طريق خزش اتوماتيك، بلكه با درگير نمودن نيروي انساني انجام مي دهند. بسياري از اين سايت هاي فهرست، اين قابليت را فراهم ساخته اند كه افراد و كسب و كارهاي مختلف بتوانند اطلاعات مربوط به خود را،‌ كه دوست دارند در سطح اينترنت مشاهده شود، در فهرست مزبور ثبت نمايند. بدين ترتيب،‌ فهرستي از اين اطلاعات در پايگاه داده سايت جمع آوري خواهد شد. نمونه هاي بارزي از اين سايت ها در سطح جهان Acxiom، Infogroup و Neustar Localeze هستند.

البته واقعيت آن است كه آنچه كه در سطح جامعه و عموم مردم تحت عنوان جويشگر شناخته مي شود، نوع اول، يعني جويشگرهاي مبتني بر خزش، است، اما از آنجا كه وب سايت هاي فهرست نيز در حقيقت به نوعي به طبقه بندي اطلاعات موجود در وب و ارائه آنها به كاربران خود از طريق جستجو مي پردازند، در دسته بندي فوق،‌ آنها را هم به عنوان دسته اي از جويشگرها شناخته اند.

از نگاهي ديگر، جويشگرها را مي توان به دو دسته جويشگر و فراجويشگر تقسيم بندي نمود. جويشگرها سامانه هايي هستند كه به خزش اينترنت،‌ نمايه سازي اطلاعات، و در نهايت ارائه اطلاعات نمايه شده به كاربران خود از طريق جستجو مي پردازند. در مقابل، فراجويشگرها سامانه هايي هستند كه هيچ گونه پايگاه داده اي ندارند و اطلاعاتي را از سطح اينترنت جمع آوري نمي كنند. آنچه كه اين سامانه ها انجام مي دهند آن است كه با دريافت نياز اطلاعاتي كاربر،‌ آن نياز را به چندين جويشگر مختلف ارسال نموده و نتايج دريافتي از تمامي اين جويشگرها را دريافت مي دارند. سپس، با تركيب نتايج به دست آمده از جويشگرهاي مختلف و رتبه بندي آنها، به گونه اي كه نتايج مرتبط تر در رتبه هاي پايين تري قرار گيرند،‌ به كاربر در رفع نياز اطلاعاتي او كمك مي كنند. به عبارت دقيق تر،‌ يك جويشگر يك سامانه كاملاً مستقل است كه به تنهايي مي تواند به پرسش هاي كاربر پاسخ داده و در جهت رفع نياز اطلاعاتي او گام بردارد، اما يك فراجويشگر سامانه اي است كه براي ارائه خدمات به كاربران خود، نيازمند استفاده از خدمات سامانه هاي جويشگر است و بدون وجود آنها، نمي تواند اطلاعاتي را در اختيار قرار دهد.

/websites/search_old/web/wiki/data/pages/صفحه_اصلی/انواع_جويشگر.txt · آخرین ویرایش: 2015/10/14 06:22 توسط admin