ابزار کاربر

ابزار سایت


معرفی_طرح_جویشگر:نقشه_راه

فهرست

صفحه اصلی

محتوا

صفحه اعضا

تماس با ما

نقشه راه

چشم‏ انداز اصلی، حصول به شرایطی است که جويشگر بومی به عنوان اولویت اول اکثر کاربران ایرانی به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی محسوب شود. بنابراین، تمرکز بر دو بُعد افزایش پوشش‏ دهی صفحات بومی قابل جستجو و ارائه خدمات بومی متنوع با کیفیت مناسب، آن هم از طریق یک درگاه متمرکز، باید در محوریت توجه قرار داشته باشد. شکل زیر، همین مقوله را به تصویر کشیده است.

در راستای رسیدن به چشم ‏انداز فوق، مجموعه‏ ای از اهداف کلی تعریف شده و برای هر هدف، راهبردهای کلان حصول به آن مشخص گردیده ‏است. این اهداف و راهبردهای کلان حصول به آنها در شکل زیر قابل مشاهده هستند.

به منظور اجرایی‏ سازی و حصول به اهداف تعریف شده از طریق راهبردهای کلان ارائه شده، چهار محور 1) حاکمیت طرح، 2) تحقیق و توسعه زیرساخت‏های لازم، 3) تجاری ‏سازی و تولید سکوی سرویس و 4) تولید محصول و خدمات در نظر گرفته‏ شده ‏اند. در محور حاکمیت طرح توسعه جويشگر بومی، فعالیت‏های حاکمیتی، حمایتی، هماهنگ‏ کنندگی و نظارتی جهت تحقق سه محور اجرایی دیگر انجام می‏ پذیرند و به همین دلیل، این محور به صورت یک چتر گسترده بر روی سه محور دیگر قرار می‏ گیرد. در محور تحقیق و توسعه زیرساخت‏های لازم، بسترسازی فنی و آزمایشگاهی مورد نیاز جهت ارائه خدمات مورد نظر صورت خواهد پذیرفت. از این رو،‌ فعالیت‏های این محور باید مقدم بر فعالیت‏های دو محور بعدی آغاز شوند. محور تجاری‏ سازی و تولید سکوی سرویس به بحث تجاری‏ سازی خدمات مورد نظر بر بسترهای فنی توسعه داده شده در محور تحقیق و توسعه می‏ پردازد. هدف از اقدامات صورت پذیرفته در این محور، دستیابی به مجموعه ‏ای از سکوهای سرویس است که بتوان از آنها به عنوان پایه ‏ای جهت ارائه خدمات و محصولات متنوع به کاربران استفاده نمود. در نهایت، محور تولید محصول و خدمات مجموعه ‏ای از فعالیت‏ها را شامل می‏ شود که در نهایت، منجر به تولید خدمات و محصولات متنوع بومی خواهد شد. این خدمات و محصولات از طریق یک درگاه متمرکز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. شکل زیر، محورهای اجرایی طرح توسعه جويشگر بومی و فعالیت‏ های در نظر گرفته شده در هر محور را نمایش می‏دهد.

/websites/search_old/web/wiki/data/pages/معرفی_طرح_جویشگر/نقشه_راه.txt · آخرین ویرایش: 2015/10/14 06:30 توسط admin